Rodzaje palet drewnianych

Palety drewniane z powodu swych uniwersalnych właściwości wykorzystywane są na masową skalę w transporcie i przemyśle do przemieszczania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów.

Do najpowszechniejszych rodzajów palet drewnianych zaliczamy:

Palety EURO – europalety noszą oznaczenie EUR lub EPAL. Podstawowa wersja europalety ma wymiary 1200 x 800 x 144 mm oraz obciążenie od 1000 do 1500 kg. Wyróżniamy także połówkępalety euro o wymiarach 800 x 600 x 144 mm oraz powiększoną paletę euro o wymiarach 1200 x 1200 x 144 mm. Produkcją palet EURO może zajmować siędowolne przedsiębiorstwo dysponujące licencją EPAL. Palety EURO mają stosowne oznaczenie w postaci znaczka (pieczęci) EPAL na lewym lub środkowym wsporniku.

Palety przemysłowe – palety te zgodne są z normą ISO i produkowane są w wymiarach 1200 x 1000 x 144 mm. Wyróżnić należy także palety CP przeznaczone dla przemysłu chemicznego:

CP1 - 1000 x 1200 x 138 mm; masa palety: 23 kg; obciążenie do 1190 kg.
CP2 - 800 x 1200 x 141 mm. masa palety: 17,5 kg; obciążenie do 1530 kg
CP3 - 1140 x 1140 x 138 mm. masa palety: 23,5 kg; obciążenie do 1030 kg
CP4 - 1100 x 1300 x 138 mm. masa palety: 23,5 kg; obciążenie do 1580 kg
CP5 - 760 x 1140 x 138 mm. masa palety: 16,5 kg; obciążenie do 1380 kg
CP6 - 1000 x 1200 x 156 mm. masa palety: 23,5 kg; obciążenie do 1460 kg
CP7 - 1100 x 1300 x 156 mm. masa palety: 23,5 kg; obciążenie do 1570 kg
CP8 - 1140 x 1140 x 156 mm. masa palety: 24 kg; obciążenie do 1490 kg
CP9 - 1140 x 1140 x 156 mm. masa palety: 25 kg; obciążenie do 1020 kg

Palety fitosanitarne IPPC/ISPM-15 lub palety fumigowane IPPC-ISPM-15 - są to standardowe palety drewniane poddane procesowi obróbki fitosanitarnej wg. normy IPPC-ISPM15 czyli obróbce termicznej przez czas minimum 30 min. w temperaturze min. 56°C lub fumigacji chemicznej bromkiem metylu. Zabieg taki zabija drobnoustroje i szkodniki żyjące w drewnie i dzięki niemu możliwe jest wywiezienie palet poza granice Unii Europejskiej. Palety poddane procesowi fumigacji oznaczone są specjalnym znakiem.