Palety używane

Używane palety drewniane sklasyfikowane jako wolne od wad mogą zostać powtórnie wykorzystane. Bada się ich stopień uszkodzenia i wytrzymałość uwzględniając 20 elementów z jakich składa się typowa paleta. O ile uszkodzonych jest mniej niż osiem z nich paleta może zostać naprawiona i skierowana do powtórnego wykorzystania.

Naprawiane palety EURO można rozpoznać po gwoździu naprawczym z symbolem EPAL. O ile paleta euro jest naprawiana przez firmę, która nie posiada licencji EPAL to taka paleta nie jest już traktowana jako paleta EURO.