ISPM-15

ISPM-15 to międzynarodowy standard dla środków fitosanitarnych, publikacja nr 15 – Regulacja opakowań z drewna w międzynarodowym obrocie handlowym. Zadaniem regulacji ISPM-15 jest zapobieganie roznoszeniu się po kuli ziemskiej szkodników i chorób roślin przez wykorzystanie specjalnie spreparowanych opakowań drewnianych.

Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPCInternational Plant Protection Convention) jako część Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s Wyżywienia i Rolnictwa (ang. skrót FAO) kontroluje regulacje przez współpracę z rządami państw zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ISPM-15 odnosi się do miękkiego drewna pozyskiwanego z drzew iglastych  i twardego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych stosowanego jako materiał na opakowania drewniane. Nie ma zastosowania do opakowań wykonanych z wyrobów drewnopochodnych takich jak sklejka i okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe itp. albo produktów drewnopochodnych wykonanych z użyciem kleju, temperatury i ciśnienia (bądź ich kombinacji).

Wyroby zgodne z normą ISPM-15 oznaczanie są specjalnym znakiem.

IPPC/ISPM-15

Pierwsze dwa znaki oznaczają literowy kod ISO kraju pochodzenia wyrobu, kolejne cztery cyfry to kod producenta wyrobu. Kod ISO kraju pochodzenia i kod producenta wyrobu muszą być rozdzielone myślnikiem.
W drugiej linii oznaczona jest technologia w jakiej zabezpieczony został materiał i może to być kod HT (Heat Treatment – suszenie) lub MB (Methyl Bromide – obróbka chemiczna).