IPPC

IPPC jest angielskim skrótem od Integrated Pollution Prevention and Control (zintegrowana kontrola i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom) i jest to określenie na Dyrektywę Unii Europejskiej o numerze 96/61/WE wydanej 24 września 1996 roku w sprawie zapobiegania i zmniejszenia ilości zanieczyszczeń. Wymusza ona na przedsiębiorstwach, których działalność jest w szczególny sposób uciążliwa dla środowiska uzyskania tzw. Zintegrowanego pozwolenia na funkcjonowanie w UE. Dotyczy ona w szczególności przedsiębiorstw z takich branż jak przemysł paliwowo-energetyczny, chemiczny, mineralny, metalurgiczny ale także instalacje przemysłowe związane z gospodarką odpadami technologicznymi i komunalnymi oraz rolnictwo (w tym mi.n. mleczarnie, ubojnie, garbarnie).

Na dyrektywę IPPC składają się cztery filary:

  1. zintegrowane podejście do ochrony środowiska naturalnego i udzielanie pozwolenia zintegrowanego
  2. BAT (Best Available Technique) – najlepsza dostępna technika
  3. dostęp społeczeństwa do informacji o zanieczyszczeniach
  4. kontrola działalności technologicznej